آزمون‌های سه روز یک‌بار بازی تدارکاتی

آزمون‌های سه روز یک‌بار نیز بازی تدارکاتی کنکوری‌هاست. تکرار این آزمون‌ها نقاط قوت را به نقاط قوت پایدار تبدیل می‌کند و نقاط ضعف را پوشش می‌دهد.

آزمون‌های سه روز یک‌بار بازی تدارکاتی

قبل از مسابقات جهانی فوتبال هر تیم به بازی تدارکاتی می‌پردازد و روش‌ها و تکنیک و تاکتیک‌های جدید خود را بررسی می‌کند و برای نتیجه‌ی بهتر گاهی روش‌ها را تغییر می‌دهد. نقاط قوت را تقویت می‌کند که چگونه بتواند از آن‌ها بهره بگیرد. نقاط ضعف را شناسایی کرده و پوشش می‌دهد و در آخر با یک برآورد کلی روش معینی را انتخاب می‌کند.

آزمون‌های سه روز یک‌بار نیز بازی تدارکاتی کنکوری‌هاست. تکرار این آزمون‌ها نقاط قوت را به نقاط قوت پایدار تبدیل می‌کند و نقاط ضعف را پوشش می‌دهد.

آزمون دادن با سؤالات سال‌های گذشته، شبیه‌سازی مسابقه‌ی فینال است و یاد گرفتن یک روش در هر بازی تدارکاتی مساوی با گل طلایی در فینال مسابقه است.