روش صحیح جمع‌بندی (خردادماه)

اهمیت دوران جمع‌بندی و روش برنامه‌ریزی در این ماه را همه می‌دانند. با استفاده‌ی صحیح از ماه خرداد و اجرای روش صحیح جمع‌‌بندی در هر جایگاهی که باشید، رشد خواهید کرد.

روش صحیح جمع‌بندی (خردادماه)

اهمیت دوران جمع‌بندی و روش برنامه‌ریزی در این ماه را همه می‌دانند. با استفاده‌ی صحیح از ماه خرداد و اجرای روش صحیح جمع‌‌بندی در هر جایگاهی که باشید، رشد خواهید کرد.

در ایام باقی‌مانده سعی کنید به تمرین تست مجموعه‌ای بپردازید. مجموعه تست‌هایی که انتخاب می‌کنید از کتاب زرد اختصاصی باشد. ایام هفته را به 2 بازه‌ی 3 روزه به همراه روز جمعه که معمولاً اکثر دانش‌آموزان در این روز در کنکورهای آزمایشی شرکت می‌کنند، تقسیم کنید. این 3 روز را به 6 نیم‌روز تقسیم کنید. در نیم‌روز اول یک تست مجموعه‌ای را دقیقاً مانند شرایط کنکور از خود امتحان بگیرید و پس از تحلیل این آزمون هر نیم‌روز از این 5 نیم‌روز باقی‌مانده به مطالعه‌ی یک درس اختصاصی بپردازید. برای تعیین نیاز خود در درس‌های اختصاصی در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید که بیش‌ترین تعداد غلط یا نزده در آزمون مذکور از آن بخش یا فصل کتاب باشد. اگر در بازه‌ی 3 روزه‌ی بعدی، تست مجموعه‌ای دیگری را از خود آزمون بگیرید، این بار نیاز به مطالعه‌ی بخش‌های دیگری از درس‌ها را خواهید داشت. بعد از این‌که چند بار به این نحو عمل کردید خواهید دید که مهم‌ترین بخش‌های کتاب که بیش‌ترین ضعف را در آن‌ها داشته‌اید مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

لازم به ذکر است که شما باید در این ایام فارغ از اجرای این روش، هر روز حدود 4 ساعت را به مطالعه و مرور درس‌های عمومی اختصاص دهید.

دوران جمع‌بندی، زمان تثبیت یافته‌هاست نه یادگیری؛ بنابراین مطلب جدید نخوانید.

شرایط کنکور را از هر نظر شبیه‌سازی کنید. این کار باعث می‌شود تا روز کنکور، شرایط بسیار آرامی را سپری کنید.

اگر هنوزمتقاعد نشده‌اید که این روش، بسیار مفیدتر است، دست‌کم 2 دوره (6 روز) این کار را انجام دهید. در آزمون سوم (روز هفتم) خواهید دید که چه تحولی در آزمون شما ایجاد شده است.

فرم تحلیل آزمون و تشخیص اولویت‌های هر درس

نام آزمون:........................ سال:.............................