اندر فواید کتاب زرد اختصاصی

حتماً همه گوشزد کردند که بهترین منبع کنکور سؤالات سال‌های قبل است. کتاب زرد اختصاصی بهترین منبع کنکور در دستان شماست.

اندر فواید کتاب زرد اختصاصی

حتماً همه گوشزد کردند که بهترین منبع کنکور سؤالات سال‌های قبل است. کتاب زرد اختصاصی بهترین منبع کنکور در دستان شماست.

ویژگی‌های کتاب زرد کانون چیست؟

قیافه‌اش عین خود کنکور است! یعنی دقیقاً دفترچه‌ی سؤال سازمان سنجش استکه دقیقاً شرایط کنکور را تداعی می‌کند.

پاسخ‌ها تشریحی هستند و برای انتخاب بهترین پاسخ‌ها ساعت‌ها آنالیز انجام شده است.

یکی از ویژگی‌های دیگر این کتاب ذکر آدرس دقیق جواب‌ها در کتاب‌های درسی است. حتی اگر تست‌ها ترکیبی باشند باز هم محل دقیق آن در کتاب گفته شده است.

در درس عربی و انگلیسی تمام متن‌ها و سؤالات به فارسی ترجمه شده است. تمام مطالبی که در پاسخ تشریحی کتاب آمده به زبان ساده و به صورت آموزشی است؛ یعنی علاوه بر چک کردن درستی جواب، می‌توانید با راه‌حل‌های دیگر هم آشنا شوید.

کلمات کلیدی برای مرور مجدد مشخص و پررنگ شده است که برای بازگشت و مراجعه‌ی بعدی با یک نگاه، کل جواب با نگاه به کلیدواژه‌ی سؤال برای‌تان تداعی می‌شود.

دیگر از این بهتر نمی‌شود! حالا خودتان نگاه کنید و ببینید چه چیزهای دیگری دارد.