خردادماه و کارهای زودبازده

در خردادماه که زمان کوتاهی به کنکور مانده تشخیص اولویت‌بندی کارها نتیجه‌ی بهتری را رقم می‌زند؛ این‌که چگونه بیش‌ترین استفاده را از این زمان و تثبیت دانسته‌های خود داشته باشید.

خردادماه و کارهای زودبازده

در خردادماه که زمان کوتاهی به کنکور مانده تشخیص اولویت‌بندی کارها نتیجه‌ی بهتری را رقم می‌زند؛ این‌که چگونه بیش‌ترین استفاده را از این زمان و تثبیت دانسته‌های خود داشته باشید.

بر مطالبی که تسلط دارید می‌توانید با مرور، مراحل یادگیری را تکمیل کنید.

یادگیری‌های ناقص را به کامل تبدیل کنید و بر اشتباهات پرتکرار خود تمرکز کنید.

کارهای زودبازده و پروژه‌های کوچک را در اولویت کار خود قرار دهید (مانند مطالعه‌ی تاریخ ادبیات یا دین و زندگی).

در جمع‌بندی مطالب از منابع مفید و کم‌حجم با محتویات مطالب زیاد مانند هفت‌کنکور و فلش‌کارت برای تثبیت دانسته‌ها استفاده کنید.