دوران جمع‌‌بندی در راه است

اهمیتی که دوران جمع‌بندی به لحاظ مطالعه و تثبیت و بهبود عملکرد دارد شاید با این یک سال بتواند برابری کند؛ پس نیاز به دوراندیشی دارید.

دوران جمع‌‌بندی در راه است

اهمیتی که دوران جمع‌بندی به لحاظ مطالعه و تثبیت و بهبود عملکرد دارد شاید با این یک سال بتواند برابری کند؛ پس نیاز به دوراندیشی دارید.

به‌عبارتی برای این‌که در این بازه‌ی زمانی نه‌چندان گسترده بتوانید نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید باید هوشمندانه عمل کنید. سعی کنید با تمام قوا پروژه‌ها و راهکارها را در اختیار بگیرید تا بتوانید مدیریت مناسبی در خردادماه داشته باشید.

در آزمون 7 و 20 فروردین با جمع‌بندی پایه‌ی نیم‌سال اول و پیش‌دانشگاهی 1 توانستید میزان تسلط و چالش خود را در این درس‌ها سبک و سنگین کنید.

در ادامه‌ی راه و آزمون‌های اردیبهشت‌ماه نیز پایه‌ی نیم‌سال دوم و پیش‌دانشگاهی 2 را جمع‌بندی خواهید کرد.

برای این‌که نگاه جزئی‌تری داشته باشید توصیه می‌کنم روی عمومی‌ها به صورت ویژه و جداگانه متمرکز شوید. برای این کار کتاب زرد عمومی را در برنامه‌ی روزانه‌ی خود داشته باشید.

حل روزانه‌ یک مجموعه از «کتاب سی مجموعه سؤال عمومی» در طی یک ماه می‌تواند باعث تقویت و اصلاح وضعیت درس‌های عمومی شود.