روزهای خوب امتحانی

این روزها که همه درگیر امتحانات مدرسه هستند و هر کس به نحوی برنامه‌ی روزانه‌ی خود را مدیریت می‌کند توجه به نکات زیر می‌تواند به سبقت گرفتن شما کمک کند.

روزهای خوب امتحانی

این روزها که همه درگیر امتحانات مدرسه هستند و هر کس به نحوی برنامه‌ی روزانه‌ی خود را مدیریت می‌کند توجه به نکات زیر می‌تواند به سبقت گرفتن شما کمک کند.

  • از تمام روزهایی که برای امتحان یک درس در اختیار دارید استفاده کنید؛ یعنی استراحت مطلق ممنوع!

  • روز آخر را به مرور اختصاص دهید.

  • شب قبل از امتحان برنامه‌ی مطالعاتی خود را سبک در نظر بگیرید.

  • تست‌زنی هم لازم است! اما اگر 20 تا 25 درصد زمان خود را به آن اختصاص دهید، کافی است.

  • تنوع مطالعاتی یک اصل در موفقیت است. ذهن شاداب راندمان یادگیری بالاتری دارد. این تنوع می‌تواند شامل مرور لغات زبان و... باشد.

  • قسمت خوشمزه‌ی برنامه‌ی روزانه را فراموش نکنید. تغذیه‌ی مناسب بسیار مهم است.