فرصت امتحانات

ایام امتحانات فرصت بسیار خوبی است برای تمرکز بر نقاط قوت و ترک عادت‌های غلط.

فرصت امتحانات

ایام امتحانات فرصت بسیار خوبی است برای تمرکز بر نقاط قوت و ترک عادت‌های غلط.

این روز‌ها با نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان ترم و آزمون‌های جمع‌بندی سعی کنید عادت‌های خوبی مثل ساعت مطالعه‌ی بالا و کنترل ساعت خواب، استراحت و تماشای تلویزیون و... را تمرین کنید و هر روز ارزیابی عملکرد خود را بنویسید.

نقاط قوت و ضعف کارتان را زیر ذره‌بین تراز روزهای گذشته بگذارید؛ زیرا دوران جمع‌بندی یعنی بهره‌گیری از همه‌ی فرصت‌ها. فرصت‌های مطالعاتی را در همین روز‌های ابتدایی خوب بشناسید و برای بهره‌گیری هر چه بیش‌تر و بهتر از آن با ارزیابی روزانه به کیفیت کارتان بیفزایید.