مهندسی منابع در امتحانات

در ایام امتحانات باید از زمان خود خوب استفاده کنید و کارهای تکراری انجام ندهید و مسیری را نروید که زمان شما را هدر دهد و بازدهی نداشته باشد.

مهندسی منابع در امتحانات

در ایام امتحانات باید از زمان خود خوب استفاده کنید و کارهای تکراری انجام ندهید و مسیری را نروید که زمان شما را هدر دهد و بازدهی نداشته باشد.

یکی از عواملی که دانش‌آموز را در این ایام سردرگم می‌کند وجود منابع مطالعاتی فراوان است.

مهندسی منابع یعنی این‌که اولویت‌بندی مناسبی بین منابع مختلف انجام دهید و درگیر همه‌ی منابع نشوید؛ مخصوصاً منابعی که در بازه‌ی امتحانات مدرسه برای‌تان مفید نیستند. کتاب سؤالات پرتکرار کانون را به عنوان بهترین منبع استاندارد سؤالات دبیران سراسر کشور را در این ایام در اولویت خود قرار دهید تا بتوانید بعد از مرحله‌ی ادراک و فهم کتاب درسی با سؤالات استاندارد مطالب را در ذهنتان تثبیت کنید.