موفقیت در امتحانات و آزمون‌های کانون

در ایام نزدیک به امتحانات باید مطالعه و تمرکز خود را روی کتاب درسی عمیق‌تر کنید.

موفقیت در امتحانات و آزمون‌های کانون

در ایام نزدیک به امتحانات باید مطالعه و تمرکز خود را روی کتاب درسی عمیق‌تر کنید. با مفهومی و عمیق‌تر خواندن کتاب درسی خود می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید: هم در امتحانات موفق باشید و هم در آزمون‌های جمع‌بندی. نه‌تنها غیبت نکنید بلکه از دوستانتان نیز سبقت بگیرید. باید بتوانید برنامه‌‌ی مدرسه را به آزمون‌های‌تان سنجاق کنید و هماهنگ عمل کنید. با برنامه‌ای که کانون برای شما تهیه دیده است می‌توانید با یک برنامه‌ی مناسب و حجم مناسب مطالب و با خواندن عمیق مطالب درسی در هر دو امتحان موفق باشید. علاوه بر این، نمونه‌سؤالات کتاب کار، کتاب خودآموزی یک منبع بسیار عالی است؛ زیرا در آن اشتباهات خود را نوشته‌اید و از آن‌ها اطلاع دارید و فرصت مناسبی برای رفع مشکلات درسی و مرور آن‌هاست.