نامه‌ای برای دانش‌آموزان در ایام امتحانات

عزیزان من! این نوید را به تک تک شما خواهم داد که فرصت برای سرگرمی‌های مختلف وجود دارد ولی امتحانات دو بار برگزار نمی‌شود و ضعف‌ها قابل جبران نیست.

نامه‌ای برای دانش‌آموزان در ایام امتحانات

با توجه به این‌که در نیمه‌ی راه امتحانات قرار داریم هر دانش‌آموز باید مانند دونده‌ای که دورهای آخر مسیر را با انگیزه‌ی هر چه تمام‌تر پشت سر می‌گذارد باشد و تمام تلاش خود را برای امتحانات انجام دهد.

عزیزان من! این نوید را به تک تک شما خواهم داد که فرصت برای سرگرمی‌های مختلف وجود دارد ولی امتحانات دو بار برگزار نمی‌شود و ضعف‌ها قابل جبران نیست.

اگر هر دانش‌آموز بار اول متن کتاب درسی و سپس تمرینات و مثال‌های کتاب درسی و آزمایشات را بادقت مطالعه کند و سپس تیپ‌های مختلف سؤالات کتاب دوسالانه را حل کند، مطمئناً بهترین نمره نصیب او خواهد شد.

توضیح دیگر این‌که اجازه ندهید نتیجه‌ی نامطلوب امتحانات قبلی بر روی امتحانات بعدی تأثیری منفی داشته باشد.