دویدن چه تغییراتی در بدن ایجاد می‌کند

گرایش به دویدن در سال‌های اخیر در میان افراد بسیار افزایش یافته است. آمارها نشان داده که در سال 2014 هشت میلیون نفر در مسابقات دو شرکت کرده‌اند.به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از My fitness pal، مطالعات انجام شده در دانشگاه کپنهاگ با بررسی 20 هزار دونده نشان داده است افرادی که می دوند 6 سال بیشتر از افرادی که نمی دوند عمر می‌کنند.

نتایج نشان داده است افرادی که دو تا سه بار در هفته‌ می‌دوند و مدت زمان این دویدن حدود دو و نیم ساعت می‌شود احتمال مرگ کمتری دارند.

بر اثر دویدن، بدن فوایدی کسب می‌کند که عبارتند از:

افزایش سلامت قلب

تنها پنج تا 10 دقیقه دویدن در روز باعث کاهش حمله قلبی می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است افرادی که در روز تنها پنج تا 10 دقیقه می دوند 45 درصد کمتر در معرض بیماری‌های قلبی – عروقی هستند و 30 درصد کمتر احتمال مرگ بر اثر حمله قلبی دارند.

تغییرات DNA

تنها 20 دقیقه دویدن یا ورزش هوازی باعث بهبود بخشیدن به وضعیت DNA می‌شود. دویدن سریع به مدت 20 دقیقه‌ در روز از احتمال ابتلا به دیابت می کاهد.

منبع :