دوران جمع‌بندی آخرین فرصت برای شروع دوباره

تا قبل از دوران جمع‌بندی تمام دانش‌آموزان یک مطلب را می‌خواندند تست آن را می‌زدند و بعد به سراغ مطلب و مبحث بعدی می‌رفتند.

دوران جمع‌بندی آخرین فرصت برای شروع دوباره

تا قبل از دوران جمع‌بندی تمام دانش‌آموزان یک مطلب را می‌خواندند تست آن را می‌زدند و بعد به سراغ مطلب و مبحث بعدی می‌رفتند. اما اگر در دوران جمع‌بندی به همین منوال ادامه دهند درس‌هایی را که در ابتدای دوره خوانده‌اند ممکن است مجدداً فراموش کنند و زمان مناسب برای دوره‌ی تمام درس‌ها هم نداشته باشند.

دغدغه‌ی اصلی تمام دانش‌آموزان نزدیک کنکور این است که چگونه می‌توانم تمام آن‌چه را در طی چهار سال خواندم جمع‌بندی کنم. برنامه‌ی اصلی کانون در این دوران روش سه روز یک‌بار است و شما می‌توانید با این روش در کوتاه‌ترین زمان درس‌های‌تان را جمع‌بندی کنید.

در روش سه روز یک‌بار که برنامه‌ی آن در سایت کانون است و پشتیبان شما برای‌تان توضیح داده است ابتدا طبق برنامه در یک نیم‌روز، یکی از مجموعه سؤالات کنکور سراسری (داخل یا خارج کشور) را پاسخ دهید.

حتماً در طی آزمون به نکات زیر توجه داشته باشید:

1) با همان لباسی آزمون دهید که در جلسه‌ی کنکور سراسری به تن خواهید کرد.

2) مدیریت زمان داشته باشید. از تکنیک زمان‌های نقصانی استفاده کنید و ساعت همراه خود داشته باشید.

3) فقط سؤالاتی را پاسخ دهید که اطمینان دارید جواب آن صحیح است.

در دو روز و نیم باقی‌مانده سؤالات آزمون را بررسی کنید و توجه داشته باشید که اول نکات مثبت و توانایی‌های خود را ببینید. ابتدا سؤالاتی را بررسی کنید که به آن‌ها پاسخ درست داده‌اید و بعد سؤالاتی را که اشتباه زده‌اید. بعد از بررسی آزمون روی مباحثی که نیاز به توجه بیش‌تر دارند کار کنید. بهتر است در طی یک روز دو درس عمومی و دو درس اختصاصی را داشته باشید.

در این دوران مهم‌ترین جزوه‌های خود را بخوانید. کتاب خودآموزی بهترین منبع برای این کار است چون خودتان نوشته‌اید.

در مرکز کانون تعدادی از آزمون‌ها به صورت گروهی به شیوه‌ی کنکور برگزار می‌شود. سعی کنید حتماً از طریق پشتیبان خود در این آزمون‌ها ثبت نام کنید و در کنار دوستان خود آزمون دهید.