3 پاس تا گل

دانش‌آموزان و پشتیبانان گرامی 50 روز تا کنکور باقی مانده است. بعضی از دانش‌آموزان مرتکب اشتباهی جدی می‌شوند و آن بی‌برنامگی در دوران نهایی است.

3 پاس تا گل

دانش‌آموزان و پشتیبانان گرامی 50 روز تا کنکور باقی مانده است. بعضی از دانش‌آموزان مرتکب اشتباهی جدی می‌شوند و آن بی‌برنامگی در دوران نهایی است. ما در کانون برای دانش‌آموزان زمان باقی‌مانده را با برنامه‌ی مشخص دسته‌بندی کرده‌ایم و لازم است برای موفقیت نهایی 3 دوره‌ی دیگر را پشت سر بگذاریم: دوره‌ی انتقالی، دوره‌ی جمع‌بندی و دوره‌ی انتخاب رشته.

قسمت اول: دوره‌ی انتقالی

دوره‌ی انتقالی، انتقال از چه چیز به چه چیز است؟ از چه زمانی به چه زمانی است؟ بر کدام منابع باید تمرکز کرد؟ ابزارهای ما در کانون در این دوره چیست؟

دوره‌ی انتقالی گذار از مرحله‌ی اتمام خواندن مطالب و درس‌هایی است که از ابتدای مسیر برنامه‌ای مشخص برای اتمام آن داشته‌ایم و انتقال مفاهیم برای مرحله‌ی جمع‌بندی است. این مرحله تا اولین آزمون جمع‌بندی کانون 21 خرداد  می‌تواند ادامه داشته باشد. با توجه به این‌که امسال کنکور در زمان دیرتری برگزار می‌شود. این دوران اهمیت ویژه‌ای دارد و بی‌برنامگی در این زمان از آفت‌های جدی دانش‌آموزان در مطالعه است. مهم‌ترین منبعی که در این زمان توصیه می‌شود کتاب هفت‌کنکور است. این کتاب اثری شگرف بر تسلط شما بر درس‌های انتخابی شما در دوران جمع‌بندی خواهد داشت. برای آشنایی بیش‌تر می‌توانید به سایت kanoonbook، کتاب‌های هفت‌کنکور مراجعه کنید. از مهم‌ترین ابزارهای دوران انتقالی شما کارنامه‌ی بازیابی است. کارنامه‌ی بازیابی بهترین ابزار برای مرور سال گذشته‌ی شماست و تأکید با تکیه بر نقاط قوت است. در کارنامه‌ی بازیابی می‌توانید به نقاط قوت خود (سبزها) تسلط بیش‌تری پیدا کنید. برای مشاهده‌ی کارنامه‌ی بازیابی می‌توانید به سایت کانون و صفحه‌ی شخصی خود مراجعه کنید. در پایان به شما دانش‌آموز گرامی پیشنهاد می‌کنم برای انتخاب درس‌هایی که در دوران انتقالی قصد مطالعه دارید، حتماً با پشتیبان خود گفت‌وگو کرده و او را برای انتخاب‌های خود قانع کنید. این گفت‌وگو به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب خود را از نگاهی دیگر ارزیابی کنید.

قسمت دوم: دوران جمع‌بندی

این دوران به تعبیر بسیاری از دانش‌آموزان، معلمان، مشاوران و... از مهم‌ترین دوران مطالعاتی برای کنکور سراسری است. پیشنهاد ما حرکت بر مبنای آزمون‌های جامع کانون در 21 خرداد، 4 تیر و 18 تیر است. بر مبنای این 3 آزمون در روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی آزمون‌هایی برای شما طراحی شده است که می‌توانید در روزهای شنبه و سه‌شنبه‌ی هر هفته در دفاتر کانون در فضایی شبیه‌ساز کنکور با دوستان خود به رقابت پرداخته و پس از آزمون نیز از طریق سایت کانون کارنامه دریافت کنید.

اما ضرورت این طرح چیست؟

- ذهن شما متمرکز می‌شود.

- به ارزیابی خود در حین آزمون به صورت مداوم در این بازه‌ی یک‌ماهه عادت خواهید کرد.

- بهبود در فرایند یادگیری خود را حس می‌کنید.

- پس از هر آزمون به خود فرصت یادگیری آموخته‌های ناقص خود را خواهید داد.

زمان‌بندی روش سه روز یک‌بار دوران جمع‌بندی چگونه است؟

ما این دوران را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم. از قسمت آخر شروع می‌کنیم:

باکس سوم: آزمون 4 تیر تا آزمون 18 تیر: شامل آزمون‌های سراسری 91، 92، 93، 94 به عنوان منبع اصلی و آزمون‌های 89 و 90 به عنوان منابع تکمیلی است. دقت کنید که منابع تکمیلی را برای این موضوع گنجانده‌ایم تا اگر به هر دلیلی آزمونی را انتخاب نکرده یا زودتر آزمون داده باشید بتوانید جایگزین کنید. این قسمت از ضرورت‌های دوران جمع‌بندی است.

باکس دوم: این دوره‌ بین آزمون‌های 21 خرداد تا 4 تیر است. در این قسمت آزمون‌های شبیه‌ساز 93 و 94 و خارج کشور 93 و 94 به عنوان منابع اصلی و دو آزمون جامع دوم و سوم سال گذشته به عنوان تکمیلی در نظر گرفته شده است. (می‌توانید این آزمون را در روز آزمون 21 خرداد از پشتیبان خود دریافت کنید.)

باکس اول: شامل آزمون‌های خارج کشور 89 تا 92 و آزمون‌های تکمیلی آن، آزمون‌ جامع اول سال گذشته و شبیه‌ساز 92 است.

توصیه‌ی اکید ما این است که در انتخاب منابع مکمل حتماً با پشتیبان خود گفت‌وگو کنید.

قسمت سوم: انتخاب رشته

این مقاله را از این نویسنده پیگیری کنید.