سرمربی استقلال خوزستان مشخص شد

پورموسوی هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان را برعهده گرفت.

پورموسوی هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان را برعهده گرفت.

پورموسوی پیش از این بعنوان مربی استقلال خوزستان فعالیت می کرد.