ترم تابستانی در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود

دانشگاه ایلام ترم تابستانی برگزار می‌کند که مهلت ثبت نام در این دوره از ۲ تیرماه آغاز و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

ترم تابستانی در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی دانشجویان وابسته به وزارت علوم می توانند در ترم تابستانی دانشگاه ایلام ثبت نام کنند.

کلاس های ترم تابستان این دانشگاه به صورت حضوری و از ۱۴ تیرماه برگزار و تا ۲۲ مردادماه ادامه دارد.

در ترم تابستان خدمات رفاهی شامل غذا، خوابگاه و استفاده از کتابخانه به دانشجویان ارائه نمی شود.

منبع :