تمرین کردن در کنار بزرگان تیم ملی لذت‌بخش است

مدافع تیم ملی فو‌تبا‌ل ایران می‌گوید تمرین کردن با بازیکنان با تجربه و حر‌فه‌ای تیم ملی فو‌تبا‌ل ایران لذت بخش است.

سیامک کوروشی درباره حضور در اردوی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران، اظها‌ر کرد: این نخستین حضور من در تیم ‌ملی نیست چهار سال‌ پیش به تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل دعوت شدم ، ولی به دلیل مصدومیت دیگر نتوانستم به تیم ‌ملی حاضر شوم و حقیقتا کار کردن با بازیکنان با تجربه و حر‌فه‌ای لذت بخش است.

بازیکن تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران درباره شانسش برای حضور در لیست پایانی کارلوس کی‌روش، خاطر‌ نشان کرد: 100 درصد برای رسیدن به این جایگاه و دعوت شدن به تیم ‌ملی خیلی زحمت کشیده ام به دنبال این هستم که این جایگاه را حفظ کنم و حضور ثابتی در تیم ‌ملی داشته باشم.