سفر تصویری به خیابان ۸۸۰ ساله با درختان شگفت‌انگیز

ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای در جنوب قاره آفریقاست که دارای مناظر بکر طبیعی است.

سفر تصویری به خیابان ۸۸۰ ساله با درختان شگفت‌انگیز


خیابان بائوباب یکی از جنگل های منحصر به فرد است که قدمت درخت های بائوباب موجود در آن به 880 سال قبل بازمی گردد.

این درخت ها میراثی قدیمی از جنگل های استوایی متراکم است که روزگاری در ماداگاسکار وجود داشتند.


سفر تصویری به خیابان ۸۸۰ ساله با درختان شگفت‌انگیزسفر تصویری به خیابان ۸۸۰ ساله با درختان شگفت‌انگیز


سفر تصویری به خیابان ۸۸۰ ساله با درختان شگفت‌انگیز


منبع :