دانشگاه‌های تهران،شهیدبهشتی،اصفهان وشیراز دارای رتبه های1تا4

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی گفت: طبق نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوربر اساس شاخص h-Index درهفته دوم آوریل 2016 (20تا 26 فروردین )دانشگاه‌های علوم پزشکی

دانشگاه‌های تهران،شهیدبهشتی،اصفهان وشیراز دارای رتبه های1تا4

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر پیام کبیری اظهار کرد: این گزارش توسط گروه علم سنجی این مرکز از پایگاه استنادی اسکوپوس تهیه و استخراج شده و شامل شاخص‌های علم سنجی محاسبه شده شامل h-Index، تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، میانگین استناد به ازای هر مقاله، تعداد استنادات بدون احتساب خوداستنادی و میانگین استناد به ازای هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی برای هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. 

تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزشی مورد بررسی از 43 مورد در گزارش قبلی مربوط به هفته دوم اکتبر 2015 به تعداد 65 دانشگاه در هفته دوم آپریل 2016 افزایش یافته است.این گزارش هر شش ماه یک‌ بار روزآمد و منتشر می‌شود

منبع :