کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 2 پاسخ- 4 خرداد 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 2 پاسخ- 4 خرداد 95

یک سؤال، 2 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


سال چهارم هستم. نمی‌دانم آیا برای امتحان بخوانم یا دوره‌ی جمع‌بندی را شروع کنم!

پاسخ 1- قطعاً اولویت کاری شما به مدرسه و آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم اختصاص دارد و قطعاً مطالعه‌ی با کیفیتِ مباحث کل سال چهارم در این مدت مقدمه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در پروژه‌ی هشتم است که اولین آزمون آن پس از آزمون‌های نیم‌سال دوم شما خواهد بود. با پایان یافتن امتحانات، یک دوره‌ی گذار چندروزه نیز خواهید داشت تا دغدغه‌های احتمالی درس‌های پایه و مباحث محوری را که نیاز به مطالعه‌ی عمقی دارند تا حد ممکن برطرف کنید و بعد وارد دوران آزمون‌های 3 روز یک‌بار و آزمون‌های جمع‌بندی شوید. مطالعه‌ی درس‌ها برای امتحانات نیم‌سال دوم، در حالی که قسمتی از آن را در امتحان 31 اردیبهشت پشت سر گذاشتید، بخشی از دوران جمع‌بندی، قبل از فرا رسیدن آن است. موفقیت در امتحانات با موفقیت در دوران جمع‌بندی هم‌معنی است. 

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 2- جهیدن از مراحل مختلف و فدا کردنِ برنامه‌ی پیش رو برای برنامه‌ی آتی صحیح نیست. حتماً خود را به طور جدی برای امتحان آماده کرده و فقط به آن بپردازید؛ چون این مرحله آخرین فرصت کسب آموخته‌هاست و «جمع‌بندی»، بعد از آن معنی پیدا می‌کند. جمع‌بندی یعنی سامان دادن، تثبیت و از آنِ خود کردنِ آموخته‌ها.

عطاءالله غبرایی