آغاز مسابقه‌های ملی بتن وسازه‌های ماکارونی در دانشگاه مازندران

اولین دوره مسابقه‌های ملی رشته سازه‌های ماکارونی و بتن دانشگاه مازندران با شرکت تیم هایی از 20 استان کشور روز دوشنبه در بابلسر آغاز شد.

حدود 300 دانشجو درقالب 65 تیم در این دوره از مسابقه ها در رشته سازه های ماکارونی و بتن به مدت سه روز با هم رقابت خواهند کرد.

محمد کاظمی افزود : 45 تیم دررشته سازه های ماکارونی و در سه قالب فرم زیبا، راندمانی و سنگین و بقیه تیم ها هم دررشته بتن و در قالب گرایش هدفمند با هم به رقابت می پردازند.

وی نمایش مقاومت سازه ها براساس رعایت اصول مهندسی را یکی از ویژگی های این رقابت ها برشمرد و گفت: هر تیمی که بتواند رکورد ملی را جابه جا کند جایزه ویژه این دوره از مسابقه ها را کسب خواهد کرد. 

کاظمی افزود : به سه تیم برتر هر گرایش هم در پایان مسابقات لوح سپاس، تندیس و جوایز اهدا خواهد شد.

دانشگاه مازندران در حال حاضر دارای 12 هزار دانشجو، 12 دانشکده و 336 عضو هیات علمی دارد . 

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی