استاد ایرانی رئیس فدارسیون آسیایی انجمن جهانی روان درمانی شد

استاد ممتاز دانشگاه تهران در نهمین کنگره بین‌المللی روان درمانی به عنوان رئیس فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان درمانی انتخاب شد.

استاد ایرانی رئیس فدارسیون آسیایی انجمن جهانی روان درمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه نهمین کنگره بین‌المللی روان‌درمانی و اجلاس آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی که ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران و رئیس کنگره به عنوان رئیس فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی انتخاب شد.

همچنین بر اساس تصویب شورای فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی محمد خدایاری‌فرد رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نیز به عنوان نائب رئیس این فدراسیون انتخاب شد

منبع :