کاربردهای تکنولوژی ابری در آنتی ویروس‌ها بررسی می‌شود

کارگاه تخصصی «نقش و کاربردهای تکنولوژی ابری در نرم افزارهای آنتی ویروس» برگزار می‌شود.

کاربردهای تکنولوژی ابری در آنتی ویروس‌ها بررسی می‌شود

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات با موضوع «نقش و کاربردهای تکنولوژی ابری در نرم افزارهای آنتی ویروس» چهارم خردادماه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

کاربردهای تکنولوژی ابری در آنتی ویروس‌ها بررسی می‌شود


در این نشست امیر صفری فروشانی کارشناس امنیت اطلاعات و نرم افزارهای آنتی ویروس، با هدف آشنایی کاربران و متخصصین حوزه فناوری و شبکه با موارد استفاده از تکنولوژی های ابری و کلود در نرم افزارهای آنتی ویروس، سخنرانی می کند.

از آنجایی که امروزه تکنولوژی رایانش ابری (کلود) در بخش های زیادی از فناوری اطلاعات  کاربرد دارد، این کارگاه به صورت تخصصی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

منبع :