برنامه راهبردی دانشگاه علمی کاربردی رونمایی شد

برنامه راهبردی و سامانه‌های دانشگاه علمی کاربردی با حضور قائم‌مقام وزیر علوم رونمایی شد.

برنامه راهبردی دانشگاه علمی کاربردی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهی ایسنا، دکتر صدری عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی و دبیر کمیسیون ملی آیسسکو در حاشیه سی و هشتمین گردهمایی روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در مورد فرآیند تهیه برنامه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی توضیح داد: برای تهیه برنامه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابتدا در اسفند سال 94 سندی تهیه شد و به تصویب هیات امنا این دانشگاه رسید. سپس قرار شد این سند در یک اقدامی منسجم و برنامه‌های عملیاتی دانشگاه تبدیل شود. در این راستا ابتدا مبانی نظری با توجه به اسناد بالادستی کشور تدوین شده و مطالعات تطبیقی انجام شد.

وی افزود: سپس موسساتی که در دنیا در حوزه آموزش‌های علمی کاربردی فعالیت می‌کنند شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سرانجام یک گروه کانونی در دانشگاه شکل گرفت و سند چشم‌انداز دانشگاه ترسیم شد. در این سند چالش‌ها و اهداف کلان نوشته شده و راهکارهای چالش‌ها به تصویب رسید که باید عملیاتی شود.

دبیر کمیسیون ملی آیسسکوبا بیان این که معاونت‌های مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند علاوه بر برنامه‌های تدوین شده برنامه‌های دیگری را نیز تدوین کنند، اظهار کرد: به طور کلی برای دانشگاه جامع علمی کاربردی 10 اولویت مورد نظر قرار گرفته شده که اولویت اول مربوط به سال 1395 و اولویت دهم مربوط به سال 1404 می‌شود.

صدری در ادامه با اشاره به موارد مختلفی که در سند راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آن پرداخته شده، اظهار کرد: برنامه‌های صلاحیت محور، ارائه درس‌های مستقل، وارد کردن مسائل تلفیقی به دانشگاه، در نظر گرفتن بلوغ حرفه‌ای برای افراد و غیره جزو مواردی است که در سند راهبردی دانشگاه به آن پرداخته شده است.

وی از شناسایی نوابغ در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد و گفت: تصمیم دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که افرادی که در یک حوزه مهارتی نابغه هستند را شناسایی کرده و از مهارت آنها استفاده کند.

دبیر کمیسیون ملی آیسسکو با بیان این که در سند راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی نظام ارجاع پیش‌بینی شده است، گفت: از دیگر مواردی که در سند راهبردی دانشگاه مورد توجه قرار گرفته این است که به نظام کیفیت توجه بیشتری شده و فردی که می‌خواهد از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شود باید دریک سمینار که کارشناسان حضور دارند کار عملی خود را ارائه دهد.

صدری ادامه داد: همچنین قرار است در دانشگاه جامع علمی کاربردی بنای شغلی و گردش شغلی و همچنین تربیت نیروی مهارتی برای صنعت توجه بیشتری شود.

صدری در پایان با اشاره به انجام اقداماتی برای بین‌المللی کردن دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما باید زیرساخت‌های این مساله بیش از پیش فراهم شود و در واحدها افراد مرجعی که در این حوزه فعالیت می‌کنند،تعیین شوند.

منبع :