خط تولید داروهای پروتئینی و نوترکیب افتتاح شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت خط تولید داروهای نو ترکیب و پروتئینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد.

خط تولید داروهای پروتئینی و نوترکیب افتتاح شد

در کنار مراسم افتتاح خط تولید داروهای PPTED حدود 60 قلم دارو نیز معرفی و رونمایی شد.

این 60 قلم دارو که اغلب داروهای نوترکیب، بایوتکنولوژی و هایتک هستند، با استفاده از تکنولوژی‌هایی که در دنیا استفاده می‌شود برای اولین بار در کشور رونمایی می‌شوند.

این داروها اغلب برای بیماری‌های ام اس، اعصاب و روان و سرطان‌ها هستند که هم اکنون در بازار دارویی وجود دارند و اغلب آنها تحت پوشش بیمه هستند. این داروها صرفه‌جویی اقتصادی داشته و با توجه به اقتصاد مقاومتی اغلب توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده‌اند.