وضعیت عقد قرار داد طارمی با تیم اسپانیایی؟

عقد قرارداد آقای گل لیگ برتر پانزدهم با تیم دیپورتیو و لگانس تکذیب شد

در حالیکه گفته شود مهدی طارمی با تیم دیپورتیولگانس اسپانیا به توافق رسیده و قراردادی سه ساله با این تیم بسته است اما مدیر برنامه وی این موضوع را تکذیب کرد.

عبدالصمد ابراهیمی درباره این موضوع گفت: طارمی پیشنهاد از باشگاه دیپورتیولگانس اسپانیا دارد اما حضورش دراین تیم قطعی نیست. همچنین وی از تیم‌های ترکیه‌ای هم پیشنهاد دارد که پس از بررسی پیشنهادها بهترین تصمیم را خواهیم گرفت.

مهدی طارمی از چند تیم اروپایی و عربی پیشنهاد دارد و باید دید در نهایت به چه تیمی می‌پیوندد.