کارنامه‌ی بازیابی در زمان امتحانات

با وجود این، امکان چگونگی برنامه‌ریزی یا جواب این سؤال را که «چه‌طور شروع کنم» یا «از کجا شروع کنم» خواهند یافت. اکنون که زمان امتحانات پایان ترم است شاید دانش‌آموزان بیش‌تر از همیشه دغدغه و چالش این موضوع را دارند که «چه‌طور شروع کنم یا از کجا شروع کنم؟»

کارنامه‌ی بازیابی بهترین وسیله‌ی کمک به دانش‌آموزان برای مدیریت زمان و چگونگی مطالعه‌ی آن‌هاست و این امکان را خواهد داد که دانش‌آموزان کارنامه‌‌ای را مقابل خود ببینند که تمام نقاط قوت و ضعف آن‌ها را نشان می‌دهد. می‌توانند ببینند که در کدام مبحث نیاز به تلاش دارند و در کدام مبحث شاید یک بار مرور برای‌شان کافی باشد که این یعنی صرفه‌جویی در زمان.

با وجود این، امکان چگونگی برنامه‌ریزی یا جواب این سؤال را که «چه‌طور شروع کنم» یا «از کجا شروع کنم» خواهند یافت.