تو مهم هستی

مهم نیست قدم‌ها تند باشد؛ مهم این است که آهسته و پیوسته باشد.

تو مهم هستی

همواره این مورد را در نظر بگیرید که هر چه‌‌قدر هم برنامه صحیح باشد، ایده‌ی مطرح‌شده عالی باشد، راهکارها درست باشند، مهم‌ترین چیز در این بین، «تو» هستی که قرار است همه‌ی این امور را به سرانجام برسانی.

این‌که باور داشته باشی «من می‌توانم» تکیه‌گاه محکمی برای برداشتن قدم اول است.

در قدم‌های بعدی باید با پشتکار و تلاش مسیر پیش رو را طی کنی.

مهم نیست قدم‌ها تند باشد؛ مهم این است که آهسته و پیوسته باشد.