بازیابی نوع چهارم

در زمینه‌ی تحصیلی، ما با چهار نوع بازیابی سروکار داریم. بازیابی نوع چهارم، پس از شرکت در جلسه‌ی آزمون است.

بازیابی نوع چهارم: پس از آزمون

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

در زمینه‌ی تحصیلی، ما با چهار نوع بازیابی سروکار داریم. بازیابی نوع چهارم، پس از شرکت در جلسه‌ی آزمون است.

با این‌که همیشه تأکید شده است که جلسه‌ی آزمون بهترین زمان یادگیری است ولی قطعاً کافی نیست و کار شما تازه با شرکت در آزمون آغاز می‌شود.

قسمت مهم‌تر کار را شما در منزل و با بررسی سؤالات دفترچه‌ی آزمون انجام می‌دهید. این چهارمین نوع ارزیابی است؛ یعنی شما با تمرکز، سؤالات آزمون را تحلیل و ارزیابی می‌کنید که اگر این سؤالات دسته‌بندی نیز شده باشند به‌مراتب کار راحت‌تر و البته دقیق‌تر خواهد بود.

فایده‌ی این تحلیل، شناسایی روش‌ها و مهندسی برنامه‌ی مطالعاتی است.