چند لحظه بایست

دوست خوبم! می‌توانی چند لحظه کتاب و دفترت را ببندی و کنارم بنشینی؟ می‌دانم وقت تنگ است و نگران پایان راهی اما حرف‌های مهمی دارم. لطفاً کمی وقت بگذار و گوش کن!

چند لحظه بایست

دوست خوبم! می‌توانی چند لحظه‌ کتاب و دفترت را ببندی و کنارم بنشینی؟ می‌دانم وقت تنگ است و نگران پایان راهی اما حرف‌های مهمی دارم. لطفاً کمی وقت بگذار و گوش کن!

روزهای آخر سال تحصیلی همه چیز سریع‌تر می‌شود. با وجود این، من از تو می‌خواهم دقیقه‌ای دست از کار بکشی و پای صحبتم بنشینی. تمام سال تحصیلی در کنار هم بودیم و برای هر آزمون و گفتن راهکارهایم به تو عجله‌ی عجیبی داشتم. تمام حرف‌هایم را شنیده‌ای؛ گاهی گوش کردی و گاهی هم شیطنت!

تمام تلاشم بر این بود که وقتی به این بازه از سال رسیدی همه‌ی توانت را با تمام وجود به کار بگیری و نتیجه را به خدا بسپاری. یقین دارم خدا پایانی زیباتر از آن‌چه می‌خواهی برایت رقم می‌زند اگر به اندازه‌ی آرزوهایت تلاش کنی.

آرزویت قبولی در یک دانشگاه معتبر و معروف است؟ تفاوت تو با دانشجوی آن دانشگاه در چیست؟

از من بپرسی می‌گویم یا تفاوتی نیست یا تنها تفاوت این است که آن‌ها وقتی راه رسیدن را پیدا کردند دیگر به چیزی جز وظایفشان فکر نکردند و تا پایان، بی‌‌وقفه ادامه دادند. راه پیش روی‌تان روشن است، پس فقط ادامه دهید و درجا نزنید.

اجازه دهید در آینده کسی آرزوی جایگاه شما را داشته باشد.