چراغ ذهنتان را روشن کنید

همیشه اواخر راه، گیج شدن‌ها، بی‌نظمی‌ها و چیزهای دیگری دارد که ما نمی‌خواهیم آن‌ها را داشته باشیم و باید سعی کنیم آن‌ها را از میان برداریم.به آخر هر چیز که می‌رسیم نیرویی نیاز است که کار را تمام کنیم. از انگیزه‌ی اتمام کار که بگذریم نیاز به برنامه‌ریزی منسجم داریم و برنامه‌ای می‌خواهیم که دقیقاً ما را به مقصد برساند.

همیشه اواخر راه، گیج شدن‌ها، بی‌نظمی‌ها و چیزهای دیگری دارد که ما نمی‌خواهیم آن‌ها را داشته باشیم و باید سعی کنیم آن‌ها را از میان برداریم.

از حالا به بعد چه کاری دارید؟ چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟

اصل مطلب را بگویم: آیا هدف‌گذاری کرده‌اید و با آن آشنایی دارید؟

مداد و کاغذ بردارید و اهداف باقی‌مانده‌ی خود را بنویسید و با هدف‌گذاری درست گل‌های طلایی را بزنید.

دروازه‌های شما اتمام کتاب، دوره‌ی کتاب‌ها، حل تمرین، حل تست فراوان و کلی کار دیگر است که باید خودتان آن‌ها را پیدا کنید؛ ولی بدانید در این راه، انگیزه، مهم‌ترین آن است. انگیزه‌ی خود را بالا ببرید و نسبت به اهداف و زمان باقی‌مانده‌ی خود آگاهی پیدا کنید. پس هدف‌های‌تان را مشخص کنید تا چراغ ذهنتان روشن شود.