بازیابی نوع سوم

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

بازیابی نوع سوم

بازیابی نوع سوم: امتحان دادن قبل از مطالعه

بازیابی روشی آموزشی است که در مقابل بازخوانی قرار می‌گیرد. منطق این روش به چالش کشیدن ذهن بعد از یک بار مطالعه یا شنیدن متن برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر است.

در زمینه‌ی تحصیلی، ما با چهار نوع بازیابی سروکار داریم. بازیابی نوع سوم، امتحان دادن قبل از شروع مطالعه است.

این نوع بازیابی در قدم دوم مطالعه می‌تواند راهگشا باشد. به‌عبارتی یک بار درس مطالعه می‌شود و این تکنیک در مرور به کار می‌آید.

در این روش دانش‌آموز قبل از شروع مطالعه، با انتخاب چند سؤال از درس مورد نظر از خود امتحان می‌گیرد. نتیجه‌ی این امتحان تعیین‌کننده‌ی برنامه‌ی مطالعه‌ی آن درس است؛ به این صورت که وقتی به سؤالی پاسخ داده می‌شود نشانگر داشتن تسلط بر مبحث آن سؤال است و پیرو آن سؤالاتی که بدون پاسخ مانده‌اند یا پاسخ غلط دارند باید هوشمندانه‌تر تحلیل شوند. مطمئناً مباحث این گونه سؤالات نیازمند تلاش جدی‌تری برای یادگیری هستند.

می‌توان گفت بازیابی نوع سوم ابزار و معیاری برای اولویت‌بندی مباحث است. در ایام امتحانات این روش بسیار کارآمد است.