می‌رسد پایان فصلی پرثمر

درس را باید بخوانی بیش‌تر

چون که خواهی امتحان عالی شود

یک دوسالانه و یک آبی بخر

****

با کتاب کار دانا می‌شوی

صاحب یک ذهن پویا می‌شوی

ارزیابی و نکات خوب درس

شک نکن با آن شکوفا می‌شوی

****

کَم‌کَمَک آید زمان امتحان

پس کتابی پرمخاطب را بخوان

دانش‌آموز عزیز و پرتلاش

قدر زرد اختصاصی را بدان

****

هفت‌کنکور است و یک دنیا سؤال

تا نباشد آرزوهایت محال

این کتاب خوب کوچک را بخوان

چون که دارد تست‌های بی‌مثال

****

گر که خواهی پیشرفتی با شتاب

بهره بردن از زمانت خوب و ناب

لحظه‌های عمر را غافل مشو

از رفیق مهربانی چون کتاب

****

وقت تعطیلات اگر می‌ری سفر

یک فلش‌کارت هم از این کانون بخر

توی ماشین و قطار و هر کجا

از نکات درسی‌ات لذت ببر

****

با دی‌وی‌دی می‌شود درکت عمیق

سال تحصیلی بشو با آن رفیق

پس ببین ضمن مرور درس‌ها

فیلم آموزش‌های عالی و دقیق