برای موفقیت در آخر سال تحصیلی چه کنیم؟

در روز‌های باقی‌مانده از سال تحصیلی برای این‌که برنامه‌ی خود را بدانید و میان حجم سنگین درس‌ها گم نشوید، نیاز به اقداماتی دارید.

برای موفقیت در آخر سال تحصیلی چه کنیم؟

در روز‌های باقی‌مانده از سال تحصیلی برای این‌که برنامه‌ی خود را بدانید و میان حجم سنگین درس‌ها گم نشوید، نیاز به اقداماتی دارید:

1- دانستن تعداد دقیق روز‌های باقی‌مانده و میزان ساعات مطالعه

2- برنامه‌ریزی دقیق برای مطالعه و دوره‌ی درس‌ها با توجه به درجه‌ی اهمیت و ضرایب

3- برنامه‌ریزی مناسب برای حل تمرین و تست برای آمادگی پیش از امتحان

4- هدف‌گذاری، چه برای ساعت مطالعه و چه برای نمرات نوبت دوم

5- جمع‌آوری نکات و یادداشت‌برداری‌ها و خلاصه‌نویسی‌ها و چارت‌ها و...

6- تنظیم ساعت خواب و بیداری و تغذیه

7- دسته‌بندی کتاب‌های امتحانی و لوازم مورد نیاز

8- صحبت با مشاور برای نشان دادن برنامه‌ریزی و رفع کردن نواقص

9- تقویت میزان اعتمادبه‌نفس و بالا بردن روحیه و انگیزه

10- آخرین اقدام هم همیشه مثبت‌اندیشی و اعتماد به خود است تا بتوانید با ذهنی آرام از دانسته‌های خود استفاده کنید.