کارنامه‌ی بازیابی و افزایش اعتماد به نفس

شما بعد از گذشت مدت کوتاهی افزایش اعتمادبه‌نفس قابل ملاحظه‌ای در خود مشاهده خواهید کرد.

کارنامه‌ی بازیابی و افزایش اعتماد به نفس

اگر به کارنامه‌ی بازیابی‌تان توجه کنید ملاحظه می‌کنید که درس‌ها به صورت مبحثی طبقه‌بندی شده‌اند. این باعث می‌شود که یک درس را به طور کامل کنار نگذارید. شاید مبحثی باشد که در آن مسلط هستید یا با کمی مطالعه و تست‌زنی بیش‌تر می‌توانید درصد خوبی در آن مبحث به دست آورید. با بررسی کارنامه‌ی بازیابی می‌توانید برنامه‌ی مطالعه‌ی مناسبی بر اساس وضعیت آموزشی تنظیم کنید.

شما بعد از گذشت مدت کوتاهی افزایش اعتمادبه‌نفس قابل ملاحظه‌ای در خود مشاهده خواهید کرد.