نکاتی برای بازیابی

پس از اتمام آزمون پی خواهید برد در کدام مبحث تواناتر هستید و در کدام مبحث نیاز به تمرین و از چه نوع دارید.

نکاتی برای بازیابی

هر وعده‌ی مطالعه‌ی خود را با یک آزمونآغاز کنید. از آموخته‌های قبلی خودتان آزمون بگیرید؛ زیرا شروع کردن با آزمون سبب جهت‌گیری مطالعه‌ی شما می‌شود و به آن نظم می‌دهد و باعث می‌شود با علاقه‌ی بیش‌تری پیش بروید.

پس از اتمام آزمون پی خواهید برد در کدام مبحث تواناتر هستید و در کدام مبحث نیاز به تمرین و از چه نوع دارید.

به عنوان مثال در صورت گنگ و نامفهوم بودن مطالب می‌توان به‌خوبی درک کرد که شما نیاز به دوباره‌خوانی مطلب و حل سؤالات تشریحی دارید یا در صورتی که مطلب را یاد گرفته‌اید ولی بر آن تسلط ندارید، در این صورت باید سؤالات تستی کار کنید.

هم‌چنین می‌توانید نکاتی را که در آزمون فراگرفته‌اید در جزوه یا کتاب یادداشت کنید تا هم‌زمان با بازخوانی مطالب، نکته‌ها را نیز بخوانید.

در زمان آزمون، دقیق و سنجیده عمل کنید و نه‌تنها سؤالات اشتباه خود را علامت بزنید، بلکه سؤالات شک‌دار یا سؤالاتی را که ذهن شما را درگیر می‌کند نیز یادداشت کنید تا بعد از آزمون یک به یک آن‌ها را بررسی کنید. با این کار در هر آزمون می‌توانید کوله‌باری از نکات مهم را با خود داشته باشید.