هم‌چون قزل‌آلا باشیم

شنیده‌ایم که قزل‌آلا برخلاف جریان آب حرکت می‌کند و خود را به دست جریان روان چشمه‌ها نمی‌سپارد.

شنیده‌ایم که قزل‌آلا برخلاف جریان آب حرکت می‌کند و خود را به دست جریان روان چشمه‌ها نمی‌سپارد.

گاهی اوقات ما هم باید هم‌چون قزل‌آلا در برابر جریان‌های زودگذر بایستیم و مسیر زندگی خود را خودمان تعیین کنیم.

باید گاهی در برابر جریان موجی که ما را به تماشای بازی تیم فوتبال محبوبمان دعوت می‌کند ایستاد.

باید گاهی در برابر جریان موجی که ما را به تماشای یک فیلم دعوت می‌کند ایستاد.

باید گاهی در برابر جریان موجی که ما را به... دعوت می‌کند ایستاد؛ زیرا این ایستادگی و فداکاری‌هاست که ما را به هدفمان نزدیک می‌کند.

هدف‌ها، گاهی نزدیک‌اند؛ فقط باید در جهت خلاف موانع حرکت کرد. اگر در جهت رود آرام و فریبنده‌ی سستی حرکت کنیم هر روز از هدفمان دورتر می‌شویم.

برای رسیدن به اهداف خود باید هم‌چون قزل‌آلا باشیم.