جمع‌بندی پیش دو ریاضی تجربی

آزمون 31 اردیبهشتکنکوری‌های رشته تجربی

سلام

در فایل پیوست به جمع‌بندی مبحث‌های پیش دو در قالب آموزش نکات چند تست پرداخته ایم.(تست‌ها از آزمون 31 اردیبهشت انتخاب شده اند.)

فایل های ضمیمه