کنکوری‌های رشته تجربی

سلام

در فایل پیوست به جمع‌بندی مبحث‌های پیش دو در قالب آموزش نکات چند تست پرداخته ایم.(تست‌ها از آزمون 31 اردیبهشت انتخاب شده اند.)

فایل های ضمیمه