هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان خوزستان برگزار شد.

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان چهار شنبه 29 اردیبهشت 95 در تالار بوستان سازمان آب و برق با حضور آیت ا... حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، دکتر محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، فرج الله خبیر سرپرست استانداری خوزستان، مسئولین مجمع خیرین استان خوزستان، معاونت بنیاد برکت و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان خوزستان برگزار شد.
در ابتدای این جشنواره محمد تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان ضمن قدردانی و سپاس از خیرین مدرسه ساز و مسئولین مربوطه گفت: به واسطه ی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بسیاری از زیرساخت های آموزشی و مدارس استان به کلی تخریب گردید یا در اختیار امور مربوط به جنگ قرار گرفت و مدارسی که از گزند حملات دشمن به دور بودند نیز جهت اسکان آوارگان جنگی اختصاص یافته بود.

در ادامه فرج الله خبیر سرپرست استانداری خوزستان و آیت الله حسن زاده، امام جمعه موقت اهواز، به موقعیت و نقش بسترهای آموزشی و جایگاه آموزش در توسعه استان، سخنانی را بیان نمودند.

در پایان دکتر محمدرضا حافظی، به جایگاه و نقش مهم و تاثیرگذار خیرین مدرسه ساز در کشور اشاره نمودند.

در این مراسم از خیرین مدرسه ساز استان، با تقدیم لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد. کاظم قلم چی، بنیانگذار بنیاد علمی آموزشی قلم چی، نیز از جمله خیرین مدرسه ساز استان خوزستان بود، که مورد تقدیر قرار گرفت.هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

محمد تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

فرج الله خبیر سرپرست استانداری خوزستان


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

اهدای لوح تقدیر به خیرین مدرسه ساز استان خوزستان


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت

دکتر محمدرضا حافظی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، که با حضور همیشگی خود، جایگاه برجسته و تعیین کننده خیرین مدرسه ساز در کشور را به نیکی و با فروتنی نمایندگی می کنند.


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت


هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان - 29 اردیبهشت