نوروز 96

روش مطالعه و بارم‌بندی امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی

یکی از درس‌های بسیار مهم و اثرگذار در کنکو رشته تجربی، درس ریاضی است.یکی از درس‌های بسیار مهم و اثرگذار در کنکو رشته تجربی، درس ریاضی است.


در سال 93 میانگین دانش آموزایی که تو آزمون سراسری دانشگاه‌ها در رشته پزشکی پذیرفته شدند.بین 40 تا 50 درصد بوده.این میانگین درصد یعنی این‌که 


برای کنکور تو درس ریاضی باید تلاش بیش‌تری کنید.


تو امتحان نهایی کار برای ریاضی سال سوم دبیرستان خیلی راحته و شما به راحتی میتونین نمره 20 بگیرین.


کتاب درسی شما 4 فصل داره که به صورت زیر بارم بندی شده:

فصل اول:احتمال -4 نمره

فصل دوم:تابع-7 نمره

فصل سوم:حد وپیوستگی- 5 نمره

فصل چهارم:مشتق-4 نمره


 ترتیب پیشنهادی من برای مطالعه فصل‌ها بدین صورت است:


 تابع + مشتق + حد و پیوستگی + احتمال


تأثیر حل تمرین و مسئله در یادگیری درس ریاضی

به جرأت می توان گفت که حل تمرین و مسئله اگر مهم‌ترین عامل در یادگیری ریاضی نباشد، یکی از موثرترین عوامل است.


به عبارت دیگر، بدون حل مسئله و تمرین هرگز نمی‌توان ریاضی را آموخت.

منابع مطالعاتی به ترتیب زیر:


 مطالعه ریز نکات جزوه دبیر و حل مجدد تمام تمرین‌ها و مثال هایی که در کلاس دبیر حل کرده.


 روخوانی سریع متن کتاب درسی و حل تک تک تمرین و مثال های کتاب.


 پس از اتمام دفتر دبیر و کتاب درسی هر فصل ، از کتاب دوسالانه  سوال حل کنید.

در حل تمرینات به این نکته توجه کنید که جواب سوالات را در برگه ای بنویسید و جواب سوال را کامل و تاآخر بنویسید و تمیز و خوانا بنویسید.

نویسنده: ظاهری