دروازه‌بان تیم ملی مصدوم شد

دروازه بان تیم ملی دانشجویان ایران در دیدار دوستانه این تیم برابر استقلال تهران آسیب دید.

دروازه‌بان تیم ملی مصدوم شد

گودرز داوودی،دروازه بان 23 ساله تیم فوتبال استقلال خوزستان که در لیگ پانزدهم نیمکت نشین فرناندو خسوس بود و در تمامی دیدارهای آبی ها، از رو نیمکت کار هم تیمی هایش را مشاهده می کرد، در دیدار دوستانه امروز تیم های دانشجویان ایران و استقلال تهران  در ترکیب تیم ملی دانشجویان قرار گرفت و دچار مصدومیت جزیی شد.

 قرار است داوودی با بازگشت به خوزستان زیر نظر سیاوش بختیاری زاده تمرینات اختصاصی خود را انجام دهد.

وی سابقه عضویت در تیم های نفت مسجد سلیمان و تیم ملی امید کشورمان را دارد اما پیش از آغاز رقابت های مقدماتی المپیک از فهرست تیم ملی زیر 23 سال کشورمان کنار گذاشته شد.