امکان تشخیص سرطان در آزمایشگاه پژوهش‌های علمی و صنعتی

رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: در آزمایشگاه مرجع این سازمان تشخیص و تست سلول‌های سرطان زا انجام می‌شود.

امکان تشخیص سرطان در آزمایشگاه پژوهش‌های علمی و صنعتی

محمد مولا ن‍ژاد رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در آزمایشگاه کشت سلول این سازمان انجام تست‌های سیتوتوکسیک برای نمونه‌های سنتتیک، نانوذرات، نمونه‌های بیولوژیک مانند عصاره‌های روغن گیاهی، میکروارگانیسم‌ها و بیومواد بر روی هر سلول سرطانی یا نرمال انجام شود.

مولا نژاد گفت: آزمایشگاه کشت سلولی اقدامی که در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده تا محققان پژوهش‌های خود را در این مکان انجام دهند.

وی با بیان اینکه مراحل تست سرطان در خون افراد و آزمایش های مربوطه در این آزمایشگاه انجام می‌شود، تاکید کرد: قرار است این مکان به عنوان یک آزمایشگاه صنعتی پزشکی مورد استفاده پزشکان قرار گیرد.