کشف یک کمربند کویپر دیگر در اطراف ستاره همسایه

ستاره‌شناسان برای نخستین بار توانسته‌اند یک کمربند یخی از دنباله‌دارها را در اطراف یک ستاره جوان شبه‌خورشید شناسایی کنند که می‌تواند به درک بهتر در مورد تکامل منظومه شمسی کمک کند.

کشف یک کمربند کویپر دیگر در اطراف ستاره همسایه

 و به نقل از فاکس نیوز، ستاره HD 181327 در فاصله تقریبی 160 سال نوری در صورت‌فلکی نقاش قرار داشته و سن آن حدود 23 میلیون سال است.

این ستاره توسط یک حلقه غبار احاطه شده که تصور می‌شود بقایای دنباله‌دارها، سیارک‌ها و سایر اجسامی باشد که با آن برخورد کرده‌اند. ستاره مذکور شاید از سیاراتی در مدار خود برخوردار باشد اما با فناوری‌های کنونی قابل تشخیص نیستند.

دانشمندان با استفاده از داده‌های تلسکوپ رادیویی آرایه بزرگ میلیمتری آتاکاما (آلما) در شیلی موفق شدند تمرکزهای پائینی از گاز مونوکسیدکربن را در حلقه غبار HD 181327 شناسایی کنند. میزان این گاز مشابه مقداری است که در دنباله‌دارهای موجود در منظومه شمسی وجود دارد.

این گاز احتمالا در زمان برخوردهای مشابهی که حلقه غبار این ستاره را شکل داده‌اند، منتشر شده است.

پیش از این، گاز مونوکسیدکربن تنها در اطراف ستارگانی یافت شده که بسیار بزرگتر از خورشید هستند. اما ستاره HD 181327 تنها 30 درصد بزرگتر از میزبان منظومه شمسی است.


منبع :