این شبها مریخ را پرنورتر از همیشه ببینید

رئیس انجمن نجوم اهواز گفت:این شب‌ها سیاره مریخ پرنورتر از شب‌های دیگر و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است

این شبها مریخ را پرنورتر از همیشه ببینید

سیاره مریخ چهارمین سیاره منظومه شمسی است و در این شب ها پر نور تر دیده می شود.

در روز ۲ خردادماه ۱۳۹۵، سیاره مریخ به مقابله می رسد، اظهار داشت: مقابله به وضعیتی می گویند که خورشید، زمین و سیاره دیگری دریک راستا قرار گیرند و این بار سیاره مریخ این وضعیت را پیدا خواهد کرد.

 علاقه‌مندان برای رصد این سیاره می توانند کمی بعد از غروب خورشید نگاهی به افق شرقی ( محل طلوع خورشید ) بیندازند تا ستاره‌ای نورانی و به رنگ قرمز را ببینند؛ این جسم نورانی همان سیاره مریخ است. 

سیاره مریخ چهارمین سیاره منظومه خورشیدی و آخرین سیاره خاکی است. این سیاره نزدیک به یک‌ دوم قطر زمین و قطر آن ۶٬۷۹۰ کیلومتر است.

 همچنین سطح سیاره از اکسید آهن پوشیده شده و به همین دلیل قرمز رنگ دیده می شود؛ اگر این سیاره را با ابزاری مانند تلسکوپ رصد کنیم با توجه به نزدیک بودن فاصله آن تا زمین می توانیم برخی از عوارض سطحی آن را در این روزها با وضوح بیشتری مشاهده کنیم.

منبع :