نوروز 96

تحلیل آزمون 31 اردیبهشت چهارم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 31 اردیبهشت چهارم انسانی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید..پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.تحلیل آزمون 31 اردیبهشت چهارم انسانی از نگاه دبیران


پرتابه از فیزیک چهارم ریاضی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی