تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد

طی نشستی از آموزگاران 30 مدرسه روستایی یک کلاسه این استان، تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد

تقدیر از آموزگاران 30 مدرسه روستایی یک کلاسه استان کهگیلویه و بویراحمد

سه شنبه 29 اردیبهشت 95 ، طی نشستی با حضور هادی زارع پور، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و کاظم قلم چی، بنیانگذار بنیاد علمی ْآموزشی قلم چی، از آموزگاران 30 مدرسه روستایی یک کلاسه این استان، تقدیر به عمل آمد. 

در این نشست، این آموزگاران که از نقاط دور و نزدیک استان، خود را به مرکز استان، یاسوج، رسانده بودند، ابتدا هادی زارع پور، مدیر کل آموزش و پرورش استان، ضمن خیرمقدم، از تلاش و عشق و علاقه این خدمت گذاران عرصه دانش تقدیر کرد. سپس کاظم قلم چی، مدیر بنیاد قلم چی، از آموزگاران حاضر در جلسه ، تقاضا کرد هر یک در چند جمله از شرایط مدارس روستایی تازه احداث شده، و مقایسه آن با پیش از احداث و نیز تاثیر آن در دانش آموزان و محیط روستا، به اختصار توضیحاتی را ارائه دهند.

آن چه که فصل مشترک همه این سخنان بود، بالا بردن نشاط و انگیزه دانش آموزان و حتی خانواده آنان و نیز افزایش انگیزه و بستر مناسب آموزشی برای آموزگاران بود.

درمیان سخنان این بزرگان، گاه خاطرات جالب توجهی نیز بیان می شد که حاکی از علاقه دانش آموزان به محیط جدید تحصیل آنان بود. از کودکی که همیشه از مدرسه گریزان بود و پس از احداث این کلاس ها، حتی روزهای تعطیل هم به مدرسه سر می زد تا از آن مراقبت کند و نیز دانش آموزانی که محیط پاکیزه مدرسه، آنان را ترغیب کرده بود تا نقاشی های خود را به دیوار مدرسه بیاویزند.

در این نشست چند دانش آموز نیز به همراه آموزگاران خود به جلسه آمده بودند. کاظم قلم چی، از هر یک از آن ها خواست تا یکی از جملاتی را که آموزگاران گفته بودند، بازگو کنند و نظر خود را از مدارس جدید با زبان کودکانه خود بیان نمایند. 

حسن ختام جلسه سخنان کوتاه و تشکرآمیز دکتر حافظی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ایران بود.

در پایان، از سوی بنیاد قلم چی، به پاس خدمات بی شائبه و خالصانه این آموزگاران، به هریک هدایایی تقدیم شد.

یادآور می شویم مهرماه سال 1394، از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، برای 30 روستای دوردست و کم دانش آموز استان کهگیلویه وبویراحمد، که  کمتر از 15 دانش آموز، را تحت پوشش دارند، مدارس یک کلاسه پیش ساخته اهدا گردید.


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد


تقدیر از آموزگاران 30مدرسه روستایی قلم چی درکهگیلویه وبویراحمد