شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

در زیر ارائه‌ی دکتر مهرداد عالی‌پور هریسی را در مورد شبیه‌ساز که جزو مهم‌ترین ابزارهای دوران جمع‌بندی محسوب می‌شود مطالعه کنید...

در جلسه‌ی نفرات برتر 31 اردیبهشت 1395، با موضوع منابع دوران جمع‌بندی، دکتر مهرداد عالی‌پور هریسی به معرفی شبیه‌ساز کنکور (همگامان) پرداختند که ارائه‌ی ایشان در زیر آمده است. 

این ابزار از آن‌جائی که یکی از مهم‌ترین حسن‌های آن، جدید بودن سوالاتش است، با استقبال دانش‌آموزانی که تمایل دارند با سوالاتی شبیه‌سازی کنند که قبلا آن‌ها را ندیده‌اند، مواجه می‌شود. سارا همتی رتبه‌ی 1 تجربی کشوری کنکور 1394 نیز یکی از برترهایی است که از این محصول بهره برده است.


ارائه‌ی  مهرداد عالی‌پور را در زیر مطالعه کنید:

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

شبیه‌ساز کنکور ابزاری برای دوران جمع‌بندی

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب