زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

در زیر، ارائه‌ی زهراسادات غیاثی را در مورد کتاب‌های زرد اختصاصی به عنوان مهم‌ترین منبع دوران جمع‌بندی مطالعه کنید...

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

کتاب زرد اختصاصی، مهم‌ترین منبع اختصاصی دانش‌آموزان هر رشته در دوران جمع‌بندی است. دانش‌آموزان کانونی همه ساله به صورت هماهنگ در سراسر کشور، در دوران جمع‌بندی به روش 3 روز یک‌بار از این منبع استفاده می‌کنند. در این روش، دانش‌آموزان 3 روز را به نیم‌روزهایی تقسیم می‌کنند و در شرایط کاملا شبیه‌سازی شده با کنکور از لحاظ زمان‌بندی و پوشش مدرسه و صندلی و فضای کنکور (ترجیحا آموزشگاه‌ یا مدرسه) در نیم‌روز اول یک آزمون از کنکورهای 6 یا 7 سال اخیر را امتحان می‌دهند سپس در 2 و نیم روز باقی‌مانده به استراتژی مشخص خودشان به مرور و برررسی می‌پردازند. معادل این کتاب در مورد عمومی‌ها کتاب زرد عمومی است که دانش‌آموزان آن را از تابستان تا نزدیکی‌های کنکورشان به صورت مداوم استفاده می‌کنند. 

یکی از نکاتی که امسال در استفاده از این کتاب کاظم قلم‌چی به آن تاکید دارند، مبحث شناسی است و تمرین این روش، در کنار تمرین تکنیک‌هایی از جمله تست‌خوانی است.

تمرین تست‌خوانی در منزل

به این صورت که به عنوان بازی، روزانه حداقل به مدت 10 دقیقه‌ به سوال‌ها نگاه کنید و بدون این‌که سوالات را حل کنید علامت ضربدر (سوالاتی است که بلدند و در زمان قانونی قادر به پاسخ‌گویی هستند) و منها (سوالاتی که اصلا بلد نیستند یا سوالی که بلد نیستند ولی ابتکاری و جرقه‌ای هستند (کوششی نیستند) و ممکن است با یک جرقه در ذهنشان، بتوانند به آن پاسخ دهند.) و مثبت (سوالاتی است که بلد هستند و در زمان قانونی می‌توانند پاسخ‌ دهند.) بگذارید. این مدیریت تفکر است. ولی مردم بیش از آن آن‌که نسبت به این موضعات آگاهی نداشته باشند، تنبل هستند و این مدیریت اراده است که سریع از سوالات علامت منها رد شوند. حتما با سوالات سخت مواجه خواهید شد پس از این تکنیک‌ها بهره ببرید و در زمان ذخیره‌شده‌ی خودتان به سوالات ضربدر برگردید.

غیر از تست‌شناسی مبحث‌شناسی را داریم.

تمرین مبحث‌شناسی:

سوال‌ها را نگاه کنید و مشخص کنید به کدام مباحث مربوط هستند خصوصا در سوال‌های ترکیبی برای خودتان مشخص کنید که هر سوال ترکیبی به کدام مباحث ارتباط دارد.

قدم سخت‌تر تشخیص فرمول‌های حل مساله است. در این تمرین، نیاز به حل سوال نیست بلکه مبحث‌شناسی را تمرین کنید و فقط مباحث را مشخص کنید. هر چقدر زودتر بتوانید تشخیص دهید، زودتر و بهتر می‌توانید جواب را پیدا کنید.

مطالب زیر، ارائه‌ی زهراسادات غیاثی، مدیرتولید آزمون‌های چهارم تجربی در مورد کتاب زرد اختصاصی است که در جلسه‌ی نفرات برتر 31 اردیبهشت 1395 بیان کردند. ارائه‌ی ایشان را در زیر مطالعه کنید:

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی


زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

زرد اختصاصی اصلی‌ترین منبع روش 3 روز یک‌بار دوران جمع‌بندی