فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

در زیر ارائه‌ی سیدجعفر مظفری را در مورد فلش‌کارت‌ها به عنوان منبعی برای دوران جمع‌بندی بخوانید...تقریبا همه‌ی دانش‌آموزان با فلش‌ کارت‌های کانون آشنا هستند و حداقل از تعدادی از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این ابزار هرچند برای تمام ایام سال قابل استفاده است و توصیه می‌شود، براساس مزایایی که دارد، در دوران جمع‌بندی بر استفاده از آن تاکید بیشتری می‌شود. بر این اساس، یکی از موضوعات جلسه‌ی نفرات برتر 31 اریبهشت 1395 ، به این ابزار اختصاص یافت. 

هم‌چنین در این جلسه،  کاظم قلم‌چی، از دانش آموزان خواستند که برای زمان‌های کم‌بازده ( زمان‌های مرده و یا هدررفته ) خودشان خصوصا در دوران جمع‌بندی، استراتژی و برنامه مشخص کنند و بر استفاده‌ی بهینه از زمان‌های کم‌بازده خودشان خصوصا در این دوران توجه داشته باشند. ایشان بیان کردند که راحت‌ترین راه این است که دانش‌آموزان از فلش‌کارت‌هایی که قبلا خودشان در استفاده از جعبه لایتنر یا به‌یاد تهیه کرده‌اند استفاده کنند یا از فلش‌کارت‌های آماده‌ی کانون یا 7 کنکورها حداقل در برخی از دروس استفاده کنند.

مقاله‌ی زیر ارائه‌ی سیدجعفر مظفری در مورد فلش‌کارت‌های کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) است:

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی


فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی

فلش‌کارت‌ها ابزاری برای دوران جمع‌بندی


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...