سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

صحبت‌های کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 31 اردیبهشت 1395 را در ادامه بخوانید..
موضوع جلسه: مدیریت منابع در دوران جمع‌بندی

امکان تغییر رتبه امکان‌پذیر است. هم به سمت بهتر شدن و هم بدتر شدن.

عوامل موفقیت عبارتند از:

1-محیط 

مهم‌ترین آیتم در محیط پدر و مادر هستند.

همان‌طور که قبلا بیان کردم، با گفتگوی اولیا با دانش‌آموزان، واژگان، مفاهیم و استدلال دانش‌آموز گسترش پیدا می‌کند. در محیط آیتم بعدی، دوستان هستند. این‌که دانش‌آموزان زحمت بیشتری بکشند نتیجه‌ی بهتری می‌گیرند. در نمایشگاه کتاب به سه دسته تبریک می‌گفتم. گروه اول کسانی که با پدرشان آمده بودند و دوم به کسانی که با پدر و مادرشان آمده بودند و گروه سوم به کسانی که با دوستانشان آمده بودند تبریک می‌گفتم و به نقش دوستان تاکید می‌کردم.

2- زحمت و تلاش، امید و انگیزه‌ی درونی

بدون تردید کسی که بیشتر زحمت بکشد نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد. به قصد رکورد زدن درس نخوانید بلکه وقتی به حد مطلوبی از کمیت می‌رسید به کیفیت توجه داشته باشید. در دوران جمع‌بندی با بازیابی شروع کنید و با این کار از کمترین زمان بیشترین نتیجه را می‌گیرید.

امید و انگیزه را هم نباید از دیگران بگیرید. امیدو انگیزه باید درونی باشد.

3- فراشناخت

این‌که دانش‌آموز بداند چگونه باید درس بخواند. فراشناخت و قدرت تفکر یعنی این‌که دانش‌آموز بداند چگونه به نتیجه‌ی مطلوب برسد.

4- مدیریت منابع

از جمله مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که از برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های پایانی جدا نشوید. هم‌چنین غایب نشوید.

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

دانش آموزان حاضر در جلسه برترهای 31 اردیبهشت 95


سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

دانش آموزان حاضر در جلسه برترهای 31 اردیبهشت 95

ارائه زهرا السادات غیاثی درباره ویژگی های کتاب زرد اختصاصی


سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتیسخنان کاظم قلم‌چی درجلسه نفرات برتر 31 اردیبهشت 95 +فایل صوتی


کاظم قلم‌چی: از شما خواسته بودم روزانه 10 الی 15 دقیقه صرف تمرین تست‌شناسی کنید.که امروز علاوه بر آن به مبحث‌شناسی اشاره می‌کنم.

تمرین تست‌خوانی در منزل

به این صورت که به عنوان بازی، روزانه حداقل به مدت 10 دقیقه‌ به سوال‌ها نگاه کنید و بدون این‌که سوالات را حل کنید علامت ضربدر (سوالاتی است که بلدند و در زمان قانونی قادر به پاسخ‌گویی هستند) و منها (سوالاتی که اصلا بلد نیستند یا سوالی که بلد نیستند ولی ابتکاری و جرقه‌ای

فایل های ضمیمه