افتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چی

با توافقی که با بنیاد قلم چی صورت گرفته است، قرار بر این است که با کمک این بنیاد ساختمان تجهیز و به زودی افتتاح گردد و در خدمت اهالی شریف این روستا قرار گیرد.

افتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چی

سید علی هاشمی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر در بازدید از ساختمان کتابخانه عمومی حضرت رقیه (س) روستای عامری شهرستان دیلم گفت: در صورت تجهیز، بزرودی شاهد افتتاح این کتابخانه خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، سید علی هاشمی مدیر کل کتابخانه های استان بوشهر، در راس هیئت همراه از ساختمان تازه تأسیس روستای عامری شهرستان دیلم بازدید کرد.

 سید علی هاشمی دراین باره گفت: ساخت این کتابخانه سال 92 و با همت دکتر لیراوی خیر نیک اندیش این روستا آغاز و تا کنون پیشرفت 90 درصدی داشته است.

 وی افزود: با توافقی که با بنیاد قلم چی صورت گرفته است، قرار بر این است که با کمک این بنیاد ساختمان تجهیز و به زودی افتتاح گردد و در خدمت اهالی شریف این روستا قرار گیرد.


افتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چیافتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چی


منبع :